2017

  • Yaradılıb 20.05.2017 16:11
  • Yenilənib 03.11.2017 17:40
  • Nəşr edilib 20.05.2017 16:11

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında  Azərbaycan Respublikasında pərakəndə ticarət, iaşə və pullu xidmət sahələrinin inkişafı

 

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 5.191,9 milyon manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və onun ÜDM-də xüsusi çəkisi 10,4 faiz təşkil etmişdir. 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əlavə dəyərin real həcmi 2,1 faiz artmışdır.   

Hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilmiş bütün vəsaitin 0,3 faizi (29,8 milyon manat) ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinə sərf edilmişdir. 2017-ci il sentyabrın 1-i vəziyyətinə muzdla işləyənlərin sayı iqtisadiyyatın neft sektorunda 34,3 min nəfər, qeyri-neft sektorunda isə 1.492,0 min nəfər olmuşdur, onların 19 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrində cəmlənmişdir.

2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə satılan malların həcmi 2,1 faiz artaraq 24.800,8  milyon manat təşkil etmişdir.

 İstehlak mallarının 99,9 faizi özəl təsərrüfat subyektlərində, o cümlədən 11,9 faizi hüquqi şəxs statuslu özəl müəssisələrdə, 53,2 faizi fərdi sahibkarlara məxsus ticarət subyektlərində, 34,8 faizi bazar və yarmarkalarda, 0,1 faizi hüquqi şəxs statuslu dövlət müəssisələrdə satılmışdır. Hesabat dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsindən bir istehlakçı orta hesabla ayda 283,4 manatlıq və ya 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 40,0 manat çox əmtəə almışdır.

 

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu

2017-ci ilin doqquz ayında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri 2016-cı ilin eyni dövrünün səviyyəsini real ifadədə 1,4 faiz üstələyərək 12.556,1 milyon manata çatmışdır. Qeyri-ərzaq məhsullarının satışı isə 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 2,9 faiz artaraq 12.244,7 milyon manat təşkil etmişdir.

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında hər bir istehlakçı fərdi istehlak məqsədi ilə pərakəndə ticarət müəssisələrində orta hesabla ayda 143,5 manatlıq qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 139,9 manatlıq isə qeyri-ərzaq malları almışdır. 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə istehlakçılar tərəfindən qeyri-ərzaq mallarının alınmasına 17,7 manat, qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üçün isə 22,3 manat daha çox vəsait sərf olunmuşdur.

Hesabat dövründə istehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkələrində xərclədiyi vəsaitin 50,6 faizi (12.556,1 milyon manat) qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının, 18,1 faizi (4.482,4 milyon manat) toxuculuq malları, geyim və ayaqqabıların, 6,3 faizi (1.564,4 milyon manat) elektrik malları və mebelin, 5,2 faizi (1.282,5 milyon manat) avtomobil yanacağının, 1,4 faizi (341,1 milyon manat) əczaçılıq və tibbi malların, 0,7 faizi (187,7 milyon manat) kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları, çap məhsullarının, 17,7 faizi isə (4.386,6 milyon manat) digər qeyri-ərzaq mallarının alınmasına sərf olunmuşdur.

İaşə xidməti

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında  əhaliyə 945,2 milyon manatlıq və ya keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 3,2 faiz çox iaşə xidmətləri göstərilmişdir. Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 42 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 58 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Bu dövr ərzində hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə iaşə dövriyyəsinin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,8 faiz artaraq 391,9 milyon manat olmuşdur.

Pullu xidmətlər

 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əhaliyə 5.979,4 milyon manatlıq pullu xidmət göstərilmiş və keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,8 faiz artım müşahidə olunmuşdur. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 4.386,0 milyon manat xidmət göstərilmişdir ki, bu da ümumi xidmətlərin 73,4 faizini təşkil edir. Hesabat dövründə hər bir ölkə sakini orta hesabla 615 manatlıq və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 52,9 manat çox müxtəlif növ pullu xidmətlərdən istifadə etmişdir.

← Geriyə