İqtisadiyyat Nazirliyi

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 2016

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonları

Ərazisi

5,5 min kv. km

Əhalisi

449,1 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

Təbii ehtiyatları

Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi

(mln. manat)

 

942,9

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu

(mln. manat)

49,5

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

(mln. manat)

 

997,6

Yeni salınmış və əsaslı təmir olunmuş magistral və yerli əhəmiyyətli yollar (km)

61,5

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş təhsil müəssisələri

16

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş səhiyyə müəssisələri

13

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş idman obyektləri

5

Yaradılmış yeni müəssisələr

58

Açılmış yeni iş yerləri

3010

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

15,1

 

Saytda yerləşdirilən məlumatlar və saytın dizaynı © İqtisadiyyat Nazirliyi. Bütün hüquqlar qorunub.

Top Desktop version