2012

  • Yaradılıb 21.09.2012 11:05
  • Yenilənib 07.02.2013 13:41
  • Nəşr edilib 21.09.2012 11:05

2012-Cİ İLİN YANVAR-SENTYABR AYLARINA DAİR MƏLUMAT

 

Göstəricilər

Ölçü vahidi

2011

2012 yanvar

2012 yanvar-fevral

2012 yanvar-mart

2012 yanvar-aprel

2012 yanvar-may

2012 yanvar-iyun

2012 yanvar-iyul

2012 yanvar-avqust

2012 yanvar-sentyabr

ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL

ÜDM bazar qiymətləri ilə

mln. manat

51157,5

4091,2

8001,9

12289,1

16625,0

20852,0

25861,3

30783,1

35136,4

39760,6

mln. ABŞ dolları

64780,9

5203,1

10177,9

15629,0

21143,0

26522,2

32898,2

39165,3

44702,2

50592,6

real artım tempi

%

0,1

1,2

0,5

0,5

0,3

0,7

1,5

1,6

1,3

1,1

Qeyri-neft ÜDM, bazar qiymətləri ilə

mln. manat

24371,0

1756,3

3412,2

4999,6

7071,4

9255,0

12368,3

15196,8

17496,8

20016,1

real artım tempi

%

9,4

5,9

7,1

7,7

9,5

10,5

11,3

10,5

10,7

10,3

qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı

%

47,6

42,9

42,6

40,7

42,5

44,4

47,8

49,4

49,8

50,3

Neft ÜDM, bazar qiymətləri ilə

mln. manat

26786,5

2334,9

4589,7

7289,5

9553,6

11597,0

13493,0

15586,3

17639,6

19744,5

real artım tempi

%

-9,3

-2,4

-4,5

-4,7

-6,4

-6,5

-6,4

-6,0

-6,8

-6,9

neft sektorunun ÜDM-də payı

%

52,4

57,1

57,4

59,3

57,5

55,6

52,2

50,6

50,2

49,7

ÜDM-İN İSTEHSAL STRUKTURU

Malların istehsalı:

mln. manat

34860,3

2781,2

5440,0

8432,3

11390,8

14160,3

17514,3

20757,9

23658,1

26720,7

real artım tempi

%

-3,5

-1,1

-2,1

-2,0

-2,3

-1,7

-0,8

-0,6

-1,0

-1,1

Sənaye

mln. manat

27908,6

2468,0

4839,5

7538,2

9853,7

11979,8

13960,0

16102,9

18229,6

20398,5

real artım tempi

%

-8,2

-1,1

-2,4

-2,9

-4,9

-5,1

-5,4

-5,0

-5,8

-5,9

Qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı

mln. manat

6150,4

529,0

1037,0

1600,4

2091,4

2630,0

3124,8

3649,5

4188,3

4716,2

real artım tempi

%

11,1

14,4

17,2

16,5

11,2

8,8

8,7

7,3

7,9

7,7

Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları

mln. manat

2736,4

105,3

201,9

294,9

422,8

598,9

1165,7

1705,3

2054,5

2426,9

real artım tempi

%

5,8

2,9

2,8

3,2

4,5

7,1

10,4

6,8

6,7

6,3

Tikinti

mln. manat

4215,3

207,9

398,6

599,2

1114,3

1581,6

2388,6

2949,7

3374,0

3895,3

real artım tempi

%

20,0

-2,8

-0,5

6,8

22,0

26,8

29,5

27,0

28,3

27,3

Xidmətlərin istehsalı:

mln. manat

13239,2

1122,3

2086,5

3054,4

4203,8

5406,4

6788,6

8141,7

9300,2

10565,4

real artım tempi

%

6,5

6,3

5,8

5,5

5,6

5,8

6,3

6,2

6,1

5,7

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

mln. manat

3309,0

316,8

551,3

804,3

1163,4

1526,3

1805,8

2154,2

2409,8

2663,5

real artım tempi

%

10,2

9,4

9,0

9,3

9,1

9,4

9,2

9,3

9,2

9,0

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

mln. manat

604,8

49,2

103,2

169,0

234,8

281,4

350,0

429,7

464,5

529,1

real artım tempi

%

22,6

15,7

17,7

16,9

17,3

18,8

19,4

19,1

17,1

16,3

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

mln. manat

2489,0

214,3

398,1

553,9

810,7

1056,2

1272,5

1489,2

1682,2

1857,4

real artım tempi

%

-0,8

2,9

1,6

1,3

0,1

1,1

2,2

2,3

2,3

2,1

İnformasiya və rabitə

mln. manat

869,0

66,0

131,1

194,4

284,3

361,1

431,8

523,0

602,8

684,0

real artım tempi

%

11,8

21,8

14,1

8,0

13,2

16,5

17,9

18,5

18,7

16,7

Sosial və digər xidmətlər

mln. manat

5967,4

476,0

902,8

1332,8

1710,6

2181,4

2928,5

3545,6

4140,9

4831,4

real artım tempi

%

5,7

3,1

3,6

3,6

3,6

2,8

3,5

3,0

3,2

3,0

Məhsula və idxala xalis vergilər

mln. manat

3058,0

187,7

475,4

802,4

1030,4

1285,3

1558,4

1883,5

2178,1

2474,6

ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSULDA PAYI, %-LƏ

ÜDM

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Malların istehsalı

%

68,1

68,0

68,0

68,6

68,5

67,9

67,7

67,4

67,3

67,2

Sənaye

%

54,6

60,3

60,5

61,3

59,3

57,4

54,0

52,3

51,9

51,3

Kənd təsərrüfatı

%

5,3

2,6

2,5

2,4

2,5

2,9

4,5

5,5

5,8

6,1

Tikinti

%

8,2

5,1

5,0

4,9

6,7

7,6

9,2

9,6

9,6

9,8

Xidmətlərin istehsalı

%

25,9

27,4

26,1

24,9

25,3

25,9

26,3

26,5

26,5

26,6

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

%

6,5

7,7

6,9

6,5

7,0

7,3

7,0

7,0

6,9

6,7

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

%

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,3

1,3

Nəqliyyat

%

4,9

5,2

5,0

4,5

4,9

5,1

4,9

4,9

4,8

4,7

Rabitə

%

1,7

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Sosial və digər xidmətlər

%

11,7

11,7

11,3

10,9

10,3

10,5

11,3

11,5

11,8

12,2

Məhsula və idxala xalis vergilər

%

6,0

4,6

5,9

6,5

6,2

6,2

6,0

6,1

6,2

6,2

ƏSAS KAPİTALA YÖNƏLDİLMİŞ İNVESTİSİYALAR

Cəmi investisiyalar

mln. manat

12799,1

459,4

1196,4

2099,4

3274,9

4473,4

5924,9

7126,0

8383,9

9850,6

real artım tempi

%

27,3

4,8

5,2

16,5

24,0

28,3

29,6

27,2

28,4

27,4

Neft sektoruna

mln. manat

3070,2

230,3

484,8

759,6

1057,2

1400,5

1695,5

1969,5

2274,9

2558,9

real artım tempi

%

-1,1

13,8

23,5

24,4

24,7

31,5

28,3

24,8

23,6

17,8

Qeyri-neft sektoruna

mln. manat

9728,9

229,1

711,6

1339,8

2217,7

3072,9

4229,4

5156,5

6109,0

7291,7

real artım tempi

%

39,4

-2,9

-4,4

12,4

23,6

26,9

30,2

28,1

30,3

31,2

Daxili investisiyalar

mln. manat

10199,0

216,9

798,3

1529,2

2445,8

3420,8

4616,3

5612,2

6612,1

7822,5

real artım tempi

%

34,0

-30.2*

-9.7*

7.3*

25.0*

31.9*

41.7*

37.4*

37.4*

34.8*

Xarici investisiyalar

mln. manat

2600,1

242,5

398,1

570,2

829,1

1052,6

1308,6

1513,8

1771,8

2028,1

real artım tempi

%

6,4

47,6

23,6

18,7

26,6

25,5

5,2

5,4

9,5

11,9

ƏHALİNİN GƏLİRLƏRİ VƏ QİYMƏTLƏR

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi

manat

5650,8

448,6

876,9

1346,1

1820,0

2281,5

2828,0

3364,7

3838,4

4340,2

ABŞ dolları

7155,7

570,5

1115,3

1711,9

2314,6

2901,9

3597,5

4280,9

4883,4

5522,6

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi

mln. manat

16445,8

1360,3

2617,2

4126,4

5343,8

6806,1

8196,5

9597,2

10972,4

12443,3

real artım tempi

%

10,6

9,4

9,0

9,3

9,1

9,4

9,2

9,3

9,2

9,0

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

mln. manat

5332,4

478,3

851,1

1312,7

1668,2

2061,5

2504,9

2990,8

3491,4

4020,8

real artım tempi

%

7,8

10,3

8,3

9,4

8,7

← Geriyə