2018

  • Yaradılıb 14.05.2018 15:36
  • Yenilənib 20.08.2018 11:39
  • Nəşr edilib 14.05.2018 15:30

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə Azərbaycanda sənayenin inkişafı

 

Ümumi daxili məhsul: 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,3% artaraq 37 009,1 milyon manat təşkil etmişdir.

Neft sektoru: Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,1% artaraq 16 372,1 milyon manat təşkil etmişdir (əlavə dəyərin 44,2%-i).

Qeyri-neft sektoru: Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,0% artaraq 20 637,0 milyon manat  təşkil etmişdir  (əlavə dəyərin 55,8%-i).

Sənayedə əlavə dəyər: 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,2% artaraq 17 519,0 milyon manat və ya ümumi daxili məhsulun 47,3%-ni təşkil etmişdir.

Sənayenin qeyri-neft sektoru (əlavə dəyər): 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,1% artaraq 1 726,7 milyon manat olmuşdur.

Sənaye (ümumi buraxılış): Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən ümumi buraxılış 1,0% artaraq 23820,6 milyon manat təşkil etmişdir.

Sənayenin qeyri-neft sektoru (ümumi buraxılış): Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,8% artaraq 5 165,3 milyon manat təşkil etmişdir.

Sənayenin qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş əsas kapital: Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən sənayenin qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş əsas kapitalın həcmi 72,8%  artaraq 739,7 milyon manat olmuşdur.

Sənaye sahələrində çalışan işçilərin sayı və orta əmək haqqı: 2018-ci ilin yanvar-may aylarında sənaye müəssisələrində çalışan muzdlu işçilərin orta siyahı sayı 204,0 min nəfər təşkil etmişdir; işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı isə 943,2 manat olmuşdur.

 

Ümumi daxili məhsul

2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə istehsal edilmiş ümumi daxili məhsulun həcmi əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,3% artaraq 37 009,1 milyon manat olmuşdur.

Neft sektorunda əlavə dəyərin 44,2%-i (16 372,1 milyon manat) istehsal olunmuş, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istehsal 1,0% artmışdır.

Qeyri-neft sektorunda əlavə dəyərin 55,8%-i (20 637,0 milyon manat) istehsal olunmuş, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə istehsal 2,0% artmışdır.

Qrafik 1. Ümumi daxili məhsulun bölgüsü (yanvar-iyun 2018-ci il)

              Cari ilin yanvar-iyun aylarında sənayedə 17 519,0 milyon manatlıq əlavə dəyər istehsal edilmiş, o da ümumi daxili məhsulun 47,3% təşkil etmişdir.

Qrafik 2. Ümumi daxili məhsulun strukturu (yanvar-iyun 2018-ci il)

Sənaye

2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi (ümumi buraxılış) 23 820,6 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da öz növbəsində ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,0% artmışdır.

Neft sənayesi 18 655,3 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da öz növbəsində ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0,2% azalmışdır.

Qeyri-neft sənayesi isə 5 165,3 milyon manat təşkil etmiş və ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,8% artmışdır. Bu artım əsasən avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı (16,6 dəfə), tütün məmulatlarının istehsalı (3,4 dəfə), mebellərin istehsalı (2,0 dəfə), elektrik avadanlıqların istehsalı (84,1%), hazır metal məmulatların istehsalı (64,1%), toxuculuq sənayesi (64,1%), tikinti materiallarının istehsalı (34,0%), metallurgiya sənayesi (15,0%) geyim istehsalı (10,3%) sahələrində müşahidə olunmuşdur

Sənaye məhsulunun 72,0% mədənçıxarma, 23,4% emal, 4,0% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,6% isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində istehsal olunmuşdur.

Qrafik 3. Sənayedə ümumi buraxılışın istehsalı (yanvar-iyun 2018-ci il)

Elektrik enerjisi sənayesi. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsinin müəssisələri tərəfindən istehsal əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,0% artmışdır.

Su təchizatı sənayesi. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsində ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məhsul və xidmətlərin istehsalı 0,5% artmışdır.

Emal sənayesi. Emal bölməsinin müəssisələri və fərdi sahibkarları tərəfindən əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,6% çox məhsul istehsal olunmuşdur.

Qeyri-neft emal sənayesi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,8% artmışdır.

Yanvar-iyun aylarında emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda ən yüksək xüsusi çəkiyə malik alt sahələr neft məhsullarının istehsalı (29,9%), qida məhsullarının istehsalı (29,2%),  metallurgiya sənayesi (5,8%), tikinti materiallarının istehsalı (5,2%), kimya sənayesi (5,2%), maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (5,0%), toxuculuq sənayesi (2,7%), içki istehsalı (2,6%), rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (2,3%), maşın və avadanlıqların istehsalı (2,1%), hazır metal məmulatların istehsalı (1,9%), elektrik avadanlıqların istehsalı (1,9%), poliqrafiya məhsulların istehsalı (1,5%),  avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı (1,0%) olmuşdur, digər 10 alt sahənin birgə xüsusi çəkisi isə 3,7% təşkil etmişdir.

Sənaye sahələrində çalışan işçilərin sayı və orta əmək haqqı*

2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin sənaye sahələrində çalışan muzdlu işçilərin orta siyahı sayı 204,0 min nəfər təşkil etmişdir, onların orta aylıq nominal əmək haqqı isə 943,2 manat olmuşdur.

İşçilərin 33,6 min nəfəri mədənçıxarma, 104,5 min nəfəri emal, 27,1 min nəfəri elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 38,8 min nəfəri isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində cəmləşmişdir.

Qrafik 4. İşçilərin sayının sahə bölgüsü (yanvar-may 2018-ci il)

Qrafik 5. Sənayedə fəaliyyət növləri üzrə bir işçinin orta aylıq nominal əmək haqqı (yanvar-may 2018-ci il)

← Geriyə