Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 22:00
  • Yaradılıb 02.12.2014 13:31

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 2020

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və xalq sənətkarlığı

Ərazisi

6,13 min kv. km

Əhalisi

324.8 min nəfər

Təbii ehtiyatları

Daş, çınqıl, qum, əhəng, gil və tikinti materialları, mineral sular

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

81.2

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

3.4

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

242

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

212.5

Müəssisə və təşkilatların sayı

2402

Yaradılmış yeni müəssisələr

55

Açılmış yeni iş yerləri

2541

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği, mln. manatla

1.4

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

34

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

62

← Geriyə