2013

  • Yenilənib 01.11.2013 13:20
  • Yaradılıb 13.08.2013 04:35

Göstəricilər

Ölçü vahidi

2012

2013 yanvar

2013 yanvar-fevral

2013 yanvar-
mart
2013 yanvar-
aprel
2013 yanvar-
may
2013 yanvar-
iyun
2013 yanvar-
iyul

2013 yanvar-avqust

2013 yanvar-sentyabr

 

2012 yanvar-sentyabr

ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL

ÜDM bazar qiymətləri ilə

mln. manat

53995,0

4474,3

8344,6

12946,6

17230,5

22119,3

27202,0

32296,7

37419,8

42748,0

 

40736,6

mln. ABŞ dolları

68730,9

5700,5

10632,8

16496,8

21958,5

28187,5

34665,1

41162,6

47692,5

54483,8

 

51835,3

real artım tempi

%

2,2

2,8

3,2

3,1

3,8

4,5

5,0

5,0

5,2

5,4

1,1

Qeyri-neft ÜDM, bazar qiymətləri ilə

mln. manat

28474,9

2219,2

4081,1

6644,1

8881,7

11622,6

14779,2

17714,5

20645,8

23879,3

 

21229,6

real artım tempi

%

9,7

8,8

10,5

11,4

10,9

11,0

10,9

10,5

10,3

10,4

10,3

qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı

%

52,7

49,6

48,9

51,3

51,5

52,5

54,3

54,8

55,2

55,9

52,1

Neft ÜDM, bazar qiymətləri ilə

mln. manat

25520,1

2255,1

4263,5

6302,5

8348,8

10496,7

12422,8

14582,2

16774,0

18868,7

 

19507,0

real artım tempi

%

-5,0

-2,1

-2,6

-4,0

-2,3

-1,4

-0,7

-0,6

-0,1

0,0

-6,9

neft sektorunun ÜDM-də payı

%

47,3

50,4

51,1

48,7

48,5

47,5

45,7

45,2

44,8

44,1

47,9

NEFT VƏ QAZ HASİLATI

Neft hasilatı

mln. ton

43,0

3,8

7,2

10,8

14,3

18,1

21,8

25,5

29,1

32,5

32,8

artım tempi

%

-5,3

-3,1

-3,6

-4,6

-3,2

-2,2

-1,6

-1,4

-1,0

-0,9

-7,1

Əmtəəlik qaz hasilatı

mlrd. metr3

17,2

1,5

2,9

4,4

5,9

7,4

8,9

10,3

11,7

13,1

12,8

artım tempi

%

5,4

-4,7

-5,0

-4,8

-1,3

-0,2

0,3

0,0

2,3

2,0

5,3

ÜDM-İN İSTEHSAL STRUKTURU

Malların istehsalı:

mln. manat

34796,1

2785,1

5347,6

8080,7

10823,0

13858,0

17387,0

20616,3

23868,5

27184,8

 

26443,0

real artım tempi

%

-0,5

0,8

1,3

0,7

2,2

3,3

4,2

4,2

4,5

4,6

 

-1,1

Sənaye

mln. manat

27019,1

2404,2

4557,4

6773,9

8852,4

11110,9

13242,4

15410,9

17680,7

19874,9

20477,5

real artım tempi

%

-3,8

-1,9

-2,2

-3,6

-2,1

-1,4

-0,7

-0,6

-0,2

0,0

-5,9

Qeyri-neft sənayesi

mln. manat

2448,1

213,1

421,3

635,0

859,1

1062,2

1267,6

1458,4

1653,8

1850,6

1761,8

real artım tempi

%

11,7

4,2

5,0

3,8

3,6

1,9

2,2

1,6

1,0

1,3

-

Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları

mln. manat

2783,1

104,5

201,9

296,0

426,8

608,7

1188,0

1725,2

2079,2

2471,8

2276,7

real artım tempi

%

5,8

4,5

4,3

4,4

4,8

5,2

4,9

4,8

4,5

4,9

6,3

Tikinti

mln. manat

4993,9

276,4

588,3

1010,8

1543,8

2138,4

2956,6

3480,2

4108,6

4838,1

3688,8

real artım tempi

%

18,0

32,4

42,1

45,7

38,0

38,7

35,5

33,8

32,1

30,0

27,3

Xidmətlərin istehsalı:

mln. manat

15878,9

1319,2

2407,6

4039,4

5249,3

6830,0

8053,0

9587,6

11093,0

12785,8

11789,4

real artım tempi

%

7,6

5,9

6,2

6,9

6,4

6,2

6,1

6,1

6,3

6,6

5,7

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

mln. manat

3631,3

349,4

632,9

1077,3

1339,8

1700,5

2017,4

2420,8

2715,8

3058,2

2743,7

real artım tempi

%

9,6

9,1

8,8

9,5

9,4

8,8

9,1

9,2

9,4

9,6

9,0

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

mln. manat

910,3

83,0

164,8

275,9

348,6

486,3

593,1

691,7

794,7

906,8

752,0

real artım tempi

%

18,8

25,2

24,8

25,9

21,3

20,3

21,1

20,0

20,3

18,8

16,3

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

mln. manat

2941,5

247,2

504,4

787,3

1068,0

1362,5

1487,0

1799,9

2135,8

2403,0

2200,5

real artım tempi

%

5,0

2,8

3,4

4,9

5,3

5,3

3,8

4,2

4,4

4,9

2,1

İnformasiya və rabitə

mln. manat

927,2

76,1

153,6

230,1

301,2

382,1

460,3

550,4

641,2

725,0

676,5

real artım tempi

%

15,9

13,6

16,0

12,5

8,9

7,9

7,5

6,9

7,0

7,1

16,7

Sosial və digər xidmətlər

mln. manat

7468,6

563,5

951,9

1668,8

2191,7

2898,6

3495,2

4124,8

4805,5

5692,8

5416,8

real artım tempi

%

5,4

2,0

2,0

2,9

2,8

2,9

3,0

3,0

3,3

3,9

3,0

Məhsula və idxala xalis vergilər

mln. manat

3320,0

370,0

589,4

826,5

1158,2

1431,3

1762,0

2092,8

2458,3

2777,4

2504,3

ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSULDA PAYI, %-LƏ

ÜDM

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

100

Malların istehsalı

%

64,4

62,2

64,1

62,4

62,8

62,7

63,9

63,8

63,8

63,6

 

64,9

Sənaye

%

50,0

53,7

54,6

52,3

51,3

50,2

48,6

47,7

47,2

46,5

50,2

Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları

%

5,2

2,3

2,4

2,3

2,5

2,8

4,4

5,3

5,6

5,8

5,6

Tikinti

%

9,2

6,2

7,1

7,8

9,0

9,7

10,9

10,8

11,0

11,3

9,1

Xidmətlərin istehsalı

%

29,5

29,5

28,8

31,2

30,5

30,9

29,6

29,7

29,6

29,9

29,0

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

%

6,7

7,8

7,6

8,3

7,8

7,7

7,4

7,5

7,3

7,2

6,7

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

%

1,7

1,9

2,0

2,1

2,0

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

1,8

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

%

5,5

5,5

6,0

6,1

6,2

6,2

5,5

5,6

5,7

5,6

5,4

İnformasiya və rabitə

%

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Sosial və digər xidmətlər

%

13,8

12,6

11,4

12,9

12,7

13,1

12,8

12,8

12,8

13,3

13,4

Məhsula və idxala xalis vergilər

%

6,1

8,3

7,1

6,4

6,7

6,4

6,5

6,5

6,6

6,5

 

6,1

ƏSAS KAPİTALA YÖNƏLDİLMİŞ İNVESTİSİYALAR

Cəmi investisiyalar

mln. manat

15407,3

617,7

1680,1

2902,2

4252,7

5762,6

7361,8

8798,8

10378,8

11826,5

9850,6

real artım tempi

%

18,5

32,4

38,3

36,1

28,4

27,4

22,9

23,3

22,7

19,0

27,4

Neft sektoruna

mln. manat

3854,4

230,2

702,2

1078,9

1414,6

1845,5

2250,6

2644,1

3042,2

3913,3

2558,9

real artım tempi

%

17,0

-1,6

42,6

39,9

32,4

30,3

31,3

33,1

32,6

51,6

17,8

Qeyri-neft sektoruna

mln. manat

11552,9

387,5

977,9

1823,3

2838,1

3917,1

5111,2

6154,7

7336,6

7913,2

7291,7

real artım tempi

%

18,3

66,6

35,3

34,0

26,6

26,1

19,5

19,6

19,0

16,4

31,2

Daxili investisiyalar

mln. manat

12148,4

398,8

1090,3

1978,1

3072,5

4229,5

5511,7

6576,5

7760,6

8455,5

7822,5

nominal artım tempi

%

17,3

83,9

`36.6*

29.4*

25.6*

23.6*

19.4*

17.2*

17.4*

8.1*

34.8*

Xarici investisiyalar

mln. manat

3258,9

218,9

589,8

924,1

1180,2

1533,1

1850,1

2222,3

2618,2

3371,0

2028,1

real artım tempi

%

23,4

`-9.7*

`48.2*

62.1*

42.3*

45.6*

41.4*

46.8*

47.8*

66.2*

11,9

ƏHALİNİN GƏLİRLƏRİ VƏ QİYMƏTLƏR

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi

manat

5884,5

484,2

902,6

1399,6

1861,9

2389,0

2936,3

3484,7

4035,7

4606,7

4446,7

ABŞ dolları

7490,5

616,9

1150,1

1783,4

2372,8

3044,4

3741,9

4441,3

5143,6

5871,4

5658,2

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

mln. manat

17559,1

1481,7

2847,5

4531,3

5887,7

7486,6

9067,6

10651,2

12208,0

13867,8

12443,3

real artım tempi

%

9,6

9,1

8,8

9,5

9,4

8,8

9,1

9,2

9,4

9,6

9,0

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

mln. manat

5828,1

536,1

943,4

1459,1

1849,0

2285,0

2781,6

3300,5

3855,6

4456,9

4020,8

real artım tempi

%

8,0

8,4

7,2

7,5

7,3

7,3

7,5

6,8

6,8

7,2

7,7

Əhalinin gəlirləri

mln. manat

34723,9

2273,8

4785,5

7736,7

10259,7

12992,5

15830,7

18914,4

22033,3

25393,6

24228,4

Nominal artım

%

13,8

5,3

5,8

5,9

6,3

6,8

7,1

7,2

7,4

7,6

14,0

Əhalinin əmanətləri

mln. manat

5113,4

5315,4

5416,8

5536,0

5768,3

5891,5

5922,2

6019,3

6090,4

-

4556,3

Nominal artım

%

24,1

27,2

25,1

28,8

32,9

35,7

35,4

36,3

36,5

-

25,8

Orta aylıq əmək haqqı

manat

398,4

398,1

397,1

404,7

406,8

408,8

410,8

412,7

413,8

-

388,2

Nominal artım

%

9,4

8,1

7,8

6,8

7,3

6,8

6,8

6,9

6,8

← Geriyə