İşə qəbul - elanlar

  • Yaradılıb 04.10.2012 06:32
  • Yenilənib 04.10.2012 13:36
  • Nəşr edilib 04.10.2012 06:32

NAZİRLİYİN APARATI ÜZRƏ

 

Sıra sayı

Struktur bölmənin adı

Vəzifənin adı

Ştat vahidinin sayı

1

İqtisadi siyasət, təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin Makroiqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma sektoru

Məsləhətçi

1

2

Strateji planlaşdırma şöbəsinin

Layihələrin təhlili və planlaşdırılması sektoru

Böyük

məsləhətçi

1

3

Elektron idarəetmə şöbəsinin Şəbəkə və əməliyyat sistemlərinin idarəetmə sektoru

Böyük

məsləhətçi

1

4

Daxili nəzarət şöbəsinin Daxili audit və monitorinq sektoru

Məsləhətçi

1

5

Xarici ticarət siyasəti və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı şöbəsinin Xarici ticarətin hüquqi tənzimlənməsi sektoru

Məsləhətçi

1

6

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq sektoru

Məsləhətçi

1

7

Sahibkarlığın inkişafı siyasəti şöbəsinin Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi sektoru

Böyük

məsləhətçi

1

8

Hüquq şöbəsinin

Səfərbərlik hazırlığı sektoru

Sektor

müdiri

1

NAZİRLİYİN APARATI ÜZRƏ CƏMİ

8

 

 

 

NAZİRLİYİN REGİONAL BÖLMƏLƏRİ ÜZRƏ

 

Sıra sayı

Struktur bölmənin adı

Vəzifənin adı

Ştat vahidinin sayı

1

Şəki-Zaqatala regional bölməsi

Böyük məsləhətçi

1

2

Aran regional bölməsi

Baş məsləhətçi

1

3

Lənkəran regional bölməsi

Böyük məsləhətçi

1

4

Quba-Xaçmaz regional bölməsi

Baş məsləhətçi

1

NAZİRLİYİN REGİONAL BÖLMƏLƏRİ ÜZRƏ CƏMİ

4

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

SAHİBKARLIĞA KÖMƏK MİLLİ FONDU ÜZRƏ

 

Sıra sayı

Struktur bölmənin adı

Vəzifənin adı

Ştat vahidinin sayı

1

İnvestisiya layihələrinin ekspertizası və monitorinqi şöbəsi

Aparıcı məsləhətçi

1

2

Maliyyə və təminat şöbəsinin Kreditlərin uçotu və nəzarət sektoru

Sektor müdiri

1

3

Böyük məsləhətçi

1

4

Kadr və kargüzarlıq sektoru

Sektor müdiri

1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

SAHİBKARLIĞA KÖMƏK MİLLİ FONDU ÜZRƏ CƏMİ

4

 

 

 

 

İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR SİYASƏTİ

VƏ İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ

DÖVLƏT XİDMƏTİ ÜZRƏ

Sıra sayı

Struktur bölmənin adı

Vəzifənin adı

Ştat vahidinin sayı

1

Rəqabətin qorunması və reklam qanunvericiliyinə nəzarət şöbəsinin Əmtəə bazarlarında antiinhisar qanunvericiliyinə nəzarət sektoru

Aparıcı məsləhətçi

1

2

İstehlak bazarına nəzarət şöbəsi

Baş məsləhətçi

1

3

İstehlakçı hüquqları şöbəsinin İstehlakçıların hüquqlarının qorunması sektoru

Baş məsləhətçi

1

4

Şəki-Zaqatala regional bölməsi

Baş məsləhətçi

1

XİDMƏT ÜZRƏ CƏMİ

4

← Geriyə