Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 22:05
  • Yaradılıb 03.12.2014 07:27

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 2020

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı rayonları

 

Ərazisi

6.42 min kv. km

Əhalisi

261.3 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm

Təbii ehtiyatları

Qızıl, civə, mərmər, üzlük tikinti daşları,

kopal, perlit

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

 

0.7

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

-

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

21.5

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

21.5

Müəssisə və təşkilatların sayı

528

Yaradılmış yeni müəssisələr

4

Açılmış yeni iş yerləri

216

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

-

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

-

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

-

← Geriyə