Qanunlar

  • Yaradılıb 03.10.2012 06:53
  • Yenilənib 05.12.2017 17:51
  • Nəşr edilib 03.10.2012 06:53
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Lotereyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi
Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi
İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Əmtəə birjası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Maliyyə-sənaye qrupları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Yeyinti məhsulları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Elektroenergetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Daxili audit haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Təbii inhisarlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Taxıl haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 

← Geriyə