2010

  • Yenilənib 11.05.2017 13:46
  • Yaradılıb 24.09.2012 07:38

Əsas makroiqtisadi göstəriciləri

 

 

Ölçü vahidi

2010

REAL SEKTOR

ÜDM bazar qiymətləri ilə

mln. manat

41574.7

real artım tempi

%

5.0

deflyator

%

11.3

Qeyri-neft sektoru, ÜDM, əsas qiymətlərlə

mln. manat

18442.7

real artım tempi

%

7.9

deflyator

%

2.2

Neft sektoru, ÜDM, əsas qiymətlərlə

mln. manat

20165.0

real artım tempi

%

1.8

deflyator

%

23.3

neft sektorunun ÜDM-də payı

%

48.5

Məhsula və idxala xalis vergilər

mln. manat

2967.0

ÜDM-in istehsal strukturu:

 

 

Sənaye

mln. manat

21852.5

real artım tempi

%

2.1

deflyator

%

22.4

o cümlədən:

 

 

Qeyri-neft sənayesi

mln. manat

1687.5

real artım tempi

%

6.2

deflyator

%

11.6

Kənd təsərrüfatı

mln. manat

2221.1

real artım tempi

%

-2.2

deflyator

%

4.2

Tikinti

mln. manat

3134.2

real artım tempi

%

20.3

deflyator

%

2.0

Ticarət

mln. manat

3182.8

real artım tempi

%

9.7

deflyator

%

6.2

Nəqliyyat

mln. manat

2493.2

real artım tempi

%

4.3

deflyator

%

-1.7

Rabitə

mln. manat

788.4

real artım tempi

%

29.7

deflyator

%

-10.1

Sosial və digər xidmətlər

mln. manat

4935.4

real artım tempi

%

3.9

deflyator

%

0.4

Məhsula və idxala xalis vergilər

mln. manat

2967.0

.

ÜDM bazar qiymətləri ilə

%

100

Sənaye

%

52.6

Kənd təsərrüfatı

%

5.3

Tikinti

%

7.5

Ticarət

%

7.7

Nəqliyyat

%

6.0

Rabitə

%

1.9

Sosial və digər xidmətlər

%

11.9

Məhsula və idxala xalis vergilər

%

7.1

ƏSAS KAPİTALA YÖNƏLDİLƏN İNVESTİSİYALAR*

Cəmi investisiyalar

mln. manat

9715.2

artım tempi

%

21.2*

Daxili investisiyalar

mln. manat

7309.3

artım tempi

%

15.9*

Xarici investisiyalar

mln. manat

2405.9

artım tempi

%

40.9*

ƏHALİNİN GƏLİRLƏRİ VƏ QİYMƏTLƏR

Əhali (dövrün sonuna, işğal olunmuş torpaqlar nəzərə alınmaqla)

min nəfər

9111.0

Əhali (orta illik, işğal olunmuş torpaqlar nəzərə alınmadan, orta illik)

min nəfər

9010.0

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi

manat

4653.3

ABŞ dolları

5797.8

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

mln. manat

18404.0

real artım tempi

%

9.4

← Geriyə