2011

  • Yenilənib 04.12.2012 08:34
  • Yaradılıb 24.09.2012 06:26

2011-ci ilə dair ekspress məlumat

 

Ölçü vahidi

2011 yanvar

2011
yanvar-fevral

2011
yanvar-
mart
2011
yanvar-
aprel
2011 yanvar-
may
2011 yanvar-
iyun
2011 yanvar-
iyul

2011 yanvar-avqust

2011

yanvar-sentyabr

2011

yanvar-oktyabr

2011

yanvar-noyabr

2011

ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL

ÜDM bazar qiymətləri ilə

mln. manat

3442.5

6711.5

10421.1

13714.9

17596.6

22516.5

26502.3

30868.8

34583.1

40690.0

45476.6

50069.0

real artım tempi

%

0.8

1.4

1.6

0.8

0.8

0.9

1.1

1.1

0.5

0.3

0.2

0.1

Qeyri-neft sektoru, ÜDM, əsas qiymətlərlə

mln. manat

1412.8

2747.1

4448.3

5792.5

7549.6

9795.1

11859.9

13806.7

15544.7

17463.1

21494.5*

24164.7*

real artım tempi

%

6.6

3.8

5.6

6.2

6.6

7.2

8.5

8.5

8.2

8.5

9.5

9.4

qeyri-neft sektorunun

ÜDM-də payı

%

41.0

40.9

42.7

42.2

42.9

43.5

44.8

44.7

44.9

42.9

47.3

48.3

Neft sektoru, ÜDM, əsas qiymətlərlə

mln. manat

1785.1

3456.2

5308.6

7058.7

8933.2

11399.1

13076.0

15243.1

16887.8

20824.9

23982.1*

25904.3*

real artım tempi

%

-4.3

-0.7

-1.9

-4.1

-4.6

-5.4

-6.2

-6.5

-7.4

-8.2

-9.1

-9.3

neft sektorunun ÜDM-də payı

%

51.9

51.5

50.9

51.5

50.8

50.6

49.3

49.4

48.9

51.2

52.7

51.7

Məhsula və idxala xalis vergilər

mln. manat

244.7

508.2

664.2

863.7

1113.8

1322.3

1566.4

1819.0

2150.6

2402.0

-

-

real artım tempi

%

5.3

2.8

4.8

5.7

6.4

6.9

7.8

7.5

7.1

7.5

-

-

ÜDM-İN İSTEHSAL STRUKTURU

Malların istehsalı:

mln. manat

2175.6

4302.1

6640.6

8870.1

11438.9

14903.7

17673.6

20612.0

23124.5

27823.9

31073.7

33907.8

real artım tempi

%

-2.7

-1.7

-1.9

-2.5

-2.3

-2.4

-1.9

-1.9

-2.6

-3.0

-3.3

-3.5

Sənaye

mln. manat

1953.7

3799.1

5807.9

7663.6

9697.4

12313.6

14153.5

16463.6

18256.5

22352.3

24961.7

26990.1

real artım tempi

%

-3.3

-0.3

-1.1

-3.0

-3.4

-4.2

-4.7

-5.1

-6.0

-6.8

-7.9

-8.2

Qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı

mln. manat

500.4

1003.8

1542.7

1842.3

2320.9

2770.5

3251.3

3687.9

4145.4

4633.2

5122.1

5701.8

real artım tempi

%

9.4

8.9

9.8

10.7

10.6

10.3

11.6

10.4

9.2

9.8

9.7

11.1

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

mln. manat

96.6

188.6

277.4

395.4

549.9

1044.6

1581.5

1909.6

2268.1

2427.9

2567.7

2736.4

real artım tempi

%

6.6

5.8

5.3

5.2

5.3

6.2

10.2

9.4

7.6

7.1

6.8

5.8

Tikinti

mln. manat

125.3

314.4

555.3

811.1

1191.6

1545.5

1938.6

2238.8

2599.9

3043.7

3544.3

4181.3

real artım tempi

%

0.9

-18.0

-11.3

-1.7

3.1

6.2

10.0

13.2

13.8

15.5

21.5

20.0

Xidmətlərin istehsalı:

mln. manat

1022.2

1901.3

3116.3

3981.1

5043.9

6290.5

7262.3

8437.8

9308.0

10464.1

11711.4

13179.3

real artım tempi

%

7.2

8.3

8.7

7.4

7.0

7.1

6.9

6.5

6.3

6.4

6.4

6.5

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

mln. manat

272.6

503.4

816.7

1070.6

1384.3

1656.5

1880.7

2171.5

2482.1

2720.6

3051.6

3263.7

real artım tempi

%

8.3

7.5

9.0

8.0

9.3

9.5

9.6

9.7

9.9

10.0

9.9

10.2

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

mln. manat

46.8

90.1

141.5

191.7

243.8

301.7

349.7

415.2

468.2

529.1

538.7

599.2

real artım tempi

%

16.1

14.4

14.8

16.2

17.7

18.6

19.5

20.0

21.6

22.3

22.2

22.6

Nəqliyyat və anbar

təsərrüfatı

mln. manat

225.3

440.5

770.6

931.3

1161.8

1395.7

1635.3

1858.9

1962.5

2152.7

2376.5

2464.2

real artım tempi

%

10.7

15.5

13.7

10.1

7.8

7.9

8.0

6.1

3.6

3.3

1.3

-0.8

İnformasiya və rabitə

mln. manat

56.3

120.9

194.1

260.0

320.8

378.8

451.2

519.4

599.3

676.8

751.7

842.5

real artım tempi

%

19.4

20.2

23.5

18.7

17.7

14.4

12.6

10.5

11.0

11.7

12.4

11.8

Sosial və digər xidmətlər

mln. manat

421.2

746.4

1193.4

1527.5

1933.2

2557.8

2945.4

3472.8

3795.9

4384.9

4992.9

6009.7

real artım tempi

%

2.5

2.5

2.8

2.8

2.4

3.1

2.8

3.1

3.3

3.7

4.7

5.7

Məhsula və idxala xalis vergilər

mln. manat

244.7

508.2

664.2

863.7

1113.8

1322.3

1566.4

1819.0

2150.6

2402.0

2691.5

2981.9

ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSULDA PAYI, %-LƏ

ÜDM

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Malların istehsalı

%

63.2

64.1

63.7

64.7

65.0

66.2

66.7

66.8

66.9

68.4

68.3

67.7

Sənaye

%

52.6

56.6

55.7

55.9

55.1

54.7

53.4

53.3

52.8

54.9

54.9

53.9

Kənd təsərrüfatı

%

2.8

2.8

2.7

2.9

3.1

4.6

6.0

6.2

6.6

6.0

5.6

5.5

Tikinti

%

3.6

4.7

5.3

5.9

6.8

6.9

7.3

7.3

7.5

7.5

7.8

8.3

Xidmətlərin istehsalı

%

29.7

28.3

29.9

29.0

28.7

27.9

27.4

27.3

26.9

25.7

25.8

26.3

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

%

7.9

7.5

7.8

7.8

7.9

7.3

7.1

7.0

7.2

6.7

6.7

6.5

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

%

1.4

1.3

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

Nəqliyyat

%

6.5

6.6

7.4

6.8

6.6

6.2

6.2

6.0

5.7

5.2

5.2

4.9

Rabitə

%

1.6

1.8

1.9

1.9

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Sosial və digər xidmətlər

%

12.2

11.1

11.4

11.1

11.0

11.4

11.1

11.3

11.0

10.8

11.0

12.0

Məhsula və idxala xalis vergilər

%

7.1

7.6

6.4

6.3

6.3

5.9

5.9

5.9

6.2

5.9

5.9

6.0

ƏSAS KAPİTALA YÖNƏLDİLƏN İNVESTİSİYALAR

Cəmi investisiyalar

mln. manat

432.0

1120.3

1775.8

2589.2

3415.7

4476.6

5491.5

6398.4

7576.7

8649.3

10017.2

12776.4

artım tempi

%

1.7

-1.7

2.5

12.0

12.1

17.8

19.1

21.4

21.9

21.7

28.3

27.3

Neft sektoruna

mln. manat

199.5

386.8

601.7

831.1

1043.3

1294.5

1547.1

1804.2

2129.2

2408.6

2643.3

2964.9

artım tempi

%

-18.3

-1.2

-2.1

9.2

1.6

5.0

8.8

12.3

7.1

4.6

5.5

-1.1

Qeyri-neft sektoruna

mln. manat

232.5

733.5

1174.1

1758.1

2372.4

3182.1

3944.4

4594.2

5447.5

6240.7

7373.9

9811.5

artım tempi

%

28.9

-1.9

5.1

13.4

17.4

24.0

23.7

25.5

28.8

29.9

39.1

39.4

Daxili investisiyalar

mln. manat

270.2

802.9

1302.4

1947.1

2592.5

3259.0

4085.7

4811.6

5801.2

6630.9

7822.1

10259.5

artım tempi

%

39.6

-1.0

5.8

10.2

10.4

7.9

12.6

16.8

21.7

23.7

33.3

40.4

Xarici investisiyalar

mln. manat

161.8

317.4

473.4

642.1

823.2

1217.6

1405.8

1586.8

1775.5

2018.4

2195.1

2516.9

artım tempi

%

-30.0

-3.5

16.7

22.4

22.2

50.4

42.9

42.4

25.6

17.7

18.1

3.2

ƏHALİNİN GƏLİRLƏRİ VƏ QİYMƏTLƏR

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi

manat

382.7

745.8

1157.4

1522.5

1952.4

2496.9

2936.5

3418.4

3827.2

4499.7

5026.3

5530.6

ABŞ dolları

479.9

936.4

1455.1

1916.3

2459.9

3149.5

3708.2

4320.6

4840.3

5693.7

6362.4

7003.4

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

mln. manat

1635.1

3141.0

4936.0

6408.1

8113.4

9846.5

11612.1

13399.1

15317.3

17269.8

19128.2

21778.2

real artım tempi

%

8.5

8.3

9.5

8.6

9.4

9.3

9.5

9.5

9.6

9.6

9.6

9.9

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi

mln. manat

1224.1

2313.3

3658.2

4758.8

6065.7

7336.3

8600.0

9878.7

11256.1

13082.0

14454.4

16445.8

real artım tempi

%

8.6

7.5

9.0

8.0

9.3

9.5

9.6

9.7

9.9

10.4

10.3

10.6

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

mln. manat

411.0

760.0

1170.6

1503.1

1860.2

2280.5

2738.3

3199.8

3681.8

4187.8

4673.8

5332.4

real artım tempi

%

10.3

9.9

10.2

9.4

8.8

7.9

8.1

7.7

7.4

7.4

7.4

7.8

Əhalinin gəlirləri

mln. manat

1910.7

4158.4

6496.5

8858.9

11192.5

13489.2

16337.5

19030.2

21776.3

24538.6

27277.9

30633.5

Nominal artım

%

14.3

14.5

16.8

16.0

16.5

17.0

17.3

18.5

19.2

19.0

19.2

19.6

Əhalinin əmanətləri

mln. manat

3072.1

3142.9

3289.1

3358.7

3321.5

3451.4

3543.6

3660.7

3600.0

3675.0

3830.1

-

Nominal artım

%

28.8

29.7

37.3

35.7

33.8

34.7

30.5

34.5

29.5

27.3

33.5

-

Orta aylıq əmək haqqı

manat

325.1

332.3

339.6

348.6

349.6

352.7

353.7

354.5

355.1

355.7

356.6

-

Nominal artım

%

9.5

11.4

11.7

12.5

11.4

10.7

9.8

9.5

9.0

8.7

8.3

-

İQİ, inflyasiya (orta illik)

%

8.3

8.9

9.1

9.0

← Geriyə