Regionlar

  • Yenilənib 19.10.2020 17:13
  • Yaradılıb 03.12.2014 06:46

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 2019

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonları

Ərazisi

5,5 min kv. km

Əhalisi

459,6 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

Təbii ehtiyatları

Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi (mln. manat)

 

1015

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

 

1029,3

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

33

Açılmış yeni iş yerləri

3220

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

 

10,7

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

117

← Geriyə