Regionlar

  • Yenilənib 19.10.2020 17:17
  • Yaradılıb 03.12.2014 08:11

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 2019

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala və Şəki rayonları

Ərazisi

8,84 min kv. km

Əhalisi

626,7 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, turizm

Təbii ehtiyatları

Mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

 

 

424,6

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

(mln. manat)

411,7

Yenidən qurulmuş və əsaslı təmir olunmuş yollar (km)

154,4

 

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

15

Yaradılmış yeni müəssisələr

168

Açılmış yeni iş yerləri

6411

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

13,4

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

110

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

195

← Geriyə