Pakistanla iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub