https://economy.gov.az/economy/%C9%99sas-iqtisadi-g%C3%B6st%C9%99ricil%C9%99r/2017/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

2017

Tarixi seçin