https://economy.gov.az/economy/korporativ-idar%C9%99etm%C9%99/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Korporativ idarəetmə