https://economy.gov.az/economy/sahibkarl%C4%B1q/%C3%BCmumi-m%C9%99lumat/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Ümumi məlumat

Tarixi seçin