https://economy.gov.az/economy/sahibkarl%C4%B1q/cooperation-proposal/?page=11

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Əməkdaşlıq təklifləri

Tarixi seçin