Regionlar

  • Updated 19.05.2021 16:30
  • Created 03.12.2014 07:19

Lənkəran iqtisadi rayonu 2018

lenkaran-2012

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı və Lənkəran rayonları

Ərazisi

6,07 min kv. km

Əhalisi

937,2 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Aqrar-sənaye kompleksi, turizm

Təbii ehtiyatları

Mişar daşı, çay daşı, qum, gil, çınqıl, termal-mineral sular

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

 

 

 

146,7

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

476

Yenidən qurulmuş və əsaslı təmir olunmuş yollar (km)

 

233,5

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

36

Yaradılmış yeni müəssisələr

326

Açılmış yeni iş yerləri

21232

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

 

 

2,37

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

 

98

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

204

← Back