Regionlar

  • Updated 26.07.2021 22:07
  • Created 03.12.2014 08:11

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 2018

sheki-zaqatala

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala və Şəki rayonları

Ərazisi

8,84 min kv. km

Əhalisi

621,4 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, turizm

Təbii ehtiyatları

Mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

 

 

257,9

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

(mln. manat)

 

354

Yenidən qurulmuş və əsaslı təmir olunmuş yollar (km)

 

230,1

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

 

28

Yaradılmış yeni müəssisələr

340

Açılmış yeni iş yerləri

7160

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

8 ,33

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

70

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

 

294

← Back