https://economy.gov.az/en/regions/state-programs/%C9%99halinin-%C9%99rzaq-m%C9%99hsullar%C4%B1-il%C9%99-etibarl%C4%B1-t%C9%99minat%C4%B1na-dair-dp-2008-2015/

The official site of The Republic of Azerbaijan Ministry of Economy

A country with strong economy is capable of everything!
Heydar Aliyev
A A A
Site map

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair DP 2008-2015