https://economy.gov.az/international-relations/azerbaijan-in-international-reports/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda