https://economy.gov.az/international-relations/cooperation-with-financial-institutions/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq