https://economy.gov.az/international-relations/economic-organizations/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

İqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq