https://economy.gov.az/international-relations/foreign-trade/xarici-ticaret-2019/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Xarici ticarət 2019