https://economy.gov.az/ministry/prioritet-icra-intizami-plani/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Prioritet icra intizamı planı