https://economy.gov.az/ministry/public-relations/foreign-media/?page=2

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Xarici mətbuatdan

Tarixi seçin