https://economy.gov.az/ministry/strc/nazir-m%C3%BCavinl%C9%99ri/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Nazir müavinləri