https://economy.gov.az/modullar/elanlar/muflisleshme-elanlari/?page=2

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Müflisləşmə elanları

Tarixi seçin