https://economy.gov.az/regions/siz-bunu-n%C9%99z%C9%99rd%C9%99-tuturdunuz-yoksullu%C4%9Fun-azalt%C4%B1lmas%C4%B1-dp-2008-2015-m%C9%99tn-v%C9%99-ya-internet-%C3%BCnvan%C4%B1n%C4%B1-yaz%C4%B1n-v%C9%99-ya-s%C9%99n%C9%99di-t%C9%99rc%C3%BCm%C9%99-edin-l%C9%99%C4%9Fv-et-%C3%BCzr%C9%99-istifad%C9%99-n%C3%BCmun%C9%99si-google-t%C9%99r%C9%99find%C9%99n-avtomatik-t%C9%99rc%C3%BCm%C9%99-olunub-az%C9%99rbaycanca-rus-ingilis-alpha-president-s-visits-to-re/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Prezidentin regionlara səfərləri