https://economy.gov.az/regions/state-programs/%C9%99halinin-%C9%99rzaq-m%C9%99hsullar%C4%B1-il%C9%99-etibarl%C4%B1-t%C9%99minat%C4%B1na-dair-dp-2008-2015/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair DP 2008-2015