https://economy.gov.az/regions/state-programs/baku-city-and-its-settlements-in-the-state-program/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələri