https://economy.gov.az/regions/state-programs/regions-of-the-socio-economic-development-of-the-state-program/region-en/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Regionlar