https://economy.gov.az/uploads/fm/files/iqtisadiyyat/S%C9%99naye%202020%20-%20yar%C4%B1mil.pdf

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Ana səhifə