İqtisadiyyat Nazirliyi

Bir sıra normativ-hüquqi aktların ləğv edilməsi və "Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 30 iyul tarixli, 04 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
"Tədqiqat-inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi üçün ixtisaslaşmış yerli və ya xarici hüquqi və ya fiziki şəxslərin seçilməsi ilə bağlı müsabiqənin təşkili və keçirilmə Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə
"Bazar araşdırmasının həyata keçirilməsi üçün ixtisaslaşmış yerli və xarici hüquqi və fiziki şəxslərin seçilməsi ilə bağlı müsabiqənin təşkili və keçirilmə Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə
"Tədqiqat-inkişaf proqramlarının təşkili ilə bağlı ixracatçılardan daxil olmuş sifarişlərin qiymətləndirilməsi meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə
"Made in Azerbaijan" brendi təşviq ediləcək xarici ölkələrin, həmin ölkələrdə reklam yerləşdiriləcək ictimai yerlərin və kütləvi informasiya vasitələrinin müəyyən edilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə
"Made in Azerbaijan" rəflərinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazaların, o cümlədən rüsumsuz ticarət mağazalarının siyahısının müəyyənləşdirilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə
"Xarici ölkələrdə təşkil edilən sərgi və (və ya) yarmarkalarda ixracatçıların fərdi qaydada iştirakına dair qərarın qəbul edilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə
"Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin təşkili və keçirilmə Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə
"Bazar araşdırmasının keçirilməsi ilə bağlı ixracatçılardan daxil olmuş sifarişlərin qiymətləndirilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə
"Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat"da dəyişikliklər edilməsi barədə
"Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2013-cü il 21 oktyabr tarixli 02 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
"İnvestisiya təşviqi sənədinin və həmin sənədi almaq üçün ərizənin formalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 2016-cı il 24 fevral tarixli 2 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
İnvestisiya təşviqi sənədinin və həmin sənədi almaq üçün ərizənin formalarının təsdiq edilməsi barədə
Normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsi barədə
"Dövlət orqanları tərəfindən (vergi orqanları istisna olmaqla) sahibkarlıq subyektlərində həyata keçirilən yoxlamalarda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsinin iştirakı Qaydaları"nın ləğv edilməsi barədə
İnzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında
Hüquqi və fiziki şəxslərin sənaye parkında qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan investisiyanın və yeni investisiya layihəsi üzrə sərmayə qoyuluşunun minimal hədlərinin müəyyən edilməsi haqqında
Təsdiqedici sənəd formalarının təsdiq edilməsi haqqında
"Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən göstrilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin müəyyən edilməsi haqqında
Xüsusi iqtisadi zonanın rezidentlərinin fəaliyyəti haqqında hesabat-statistik məlumatların alınması, onların fəaliyyətinə monitorinqin həyata keçirilməsi Qaydası
Xüsusi iqtisadi zonanın administrasiyası ilə rezident arasında bağlanan xüsusi iqtisadi zonada dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin icarə müqaviləsinin nümunəvi forması
Xüsusi iqtisadi zonanın rezidenti ilə operatoru arasında bağlanan Sazişin nümunəvi forması
Xüsusi iqtisadi zonanın administrasiyası ilə operator arasında bağlanan xüsusi iqtisadi zonada dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin icarə müqaviləsinin nümunəvi forması
Xüsusi iqtisadi zonada fəaliyyət göstərmək üçün hüquqi və fiziki şəxslərlə operator arasında bağlanan Niyyət Sazişinin nümunəvi forması
Operator tərəfindən xüsusi iqtisadi zonanın inkişafı və fəaliyyəti barədə onun administrasiyasına hesabatların, o cümlədən kənar audit hesabatlarının təqdim olunma Qaydası
Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən balıq və digər dəniz məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrində ekspertizaların keçirilməsi və həmin istehsalı və emalı müəssisələrinin reyestrinin aparılması Qaydalarının dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi
Xüsusi razılığın (lisenziyanın) forması və onun doldurulması Qaydaları
Lisenziyalaşdırma sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət və lisenziya blanklarının istifadəsinin uçotunun aparılması Qaydaları
Azərbaycan Respublikasında vahid lisenziya reyestrinin aparılması Qaydaları

Saytda yerləşdirilən məlumatlar və saytın dizaynı © İqtisadiyyat Nazirliyi. Bütün hüquqlar qorunub.

Top Desktop version