frontend.ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
frontend.ŞRİFTİN NÖVÜ
frontend.ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
frontend.RƏNGİN TƏSVİRİ

Механизм поощрения инвестиций

İnvestisiya təşviqi mexanizmi barədə

İnvestisiya təşviqi sənədinin alınması üçün ərizə forması Təsdiqedici sənədin alınması üçün ərizənin forması Metodiki tövsiyələr