Qanunlar

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında Preferensial Ticarət Sazişi”nə dəyişiklik haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikasında 2024-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikasında 2024-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 14 iyul tarixli 988-VIQ nömrəli Qanunu

"Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Təbii inhisarlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Müflisləşmə və iflas haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qrant haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Ələt azad iqtisadi zonası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Yaşayış minimumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Tənzimlənən qiymətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu