Dövlət qeydiyyatına alınmış normativ-hüquqi aktlar

"Sənaye parklarının qeyri-rezidentlərinin sənaye parkında həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı"nın və "Sənaye parkının idarəedici təşkilatı ilə qeyri-rezidenti arasında bağlanılan sənaye parkının ərazisində dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin (sahələrinin) icarə müqaviləsinin nümunəvi forması"nın təsdiq edilməsi haqqında" 6 dekabr 2021-ci il tarixli 20 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Satılan unun hər tonuna görə un istehsalçılarına subsidiyanın verilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 24 may 2021-ci il tarixli 5 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Kiçik və orta biznesin inkişafı mərkəzləri haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin və "Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" 16 iyul 2019-cu il tarixli 4 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Kiçik və orta biznes evləri haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" 30 aprel 2019-cu il tarixli 3 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Birgə sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 2 fevral 2018-ci il tarixli 2 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Tədqiqat-inkişaf proqramlarının təşkili ilə bağlı ixracatçılardan daxil olmuş sifarişlərin qiymətləndirilməsi meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə" 3 noyabr 2016-cı il tarixli 20 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Made in Azerbaijan" brendi təşviq ediləcək xarici ölkələrin, həmin ölkələrdə reklam yerləşdiriləcək ictimai yerlərin və kütləvi informasiya vasitələrinin müəyyən edilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə" 18 oktyabr 2016-cı il tarixli 18 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Made in Azerbaijan" rəflərinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazaların və ya mağaza şəbəkələrinin, o cümlədən rüsumsuz ticarət mağazalarının siyahısının müəyyənləşdirilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə" 18 oktyabr 2016-cı il tarixli 17 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Bazar araşdırmasının keçirilməsi ilə bağlı ixracatçılardan daxil olmuş sifarişlərin qiymətləndirilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə" 18 oktyabr 2016-cı il tarixli 15 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Xarici ölkələrdə təşkil edilən sərgi və (və ya) yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak etmiş ixracatçılara dəstək məbləğinin ödənilməsinə dair qərarın qəbul edilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə" 18 oktyabr 2016-cı il tarixli 16 nömrəli

"İnvestisiya təşviqi sənədinin və həmin sənədi almaq üçün ərizənin formalarının təsdiq edilməsi barədə" 24 fevral 2016-cı il tarixli 2 nömrəli Kollegiya Qərarı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel tarixli 865 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş "Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin 4.3-cü bəndində, 7.1.6-cı və 7.1.17-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş sənədlərin təsdiq edilməsi barədə" 22 yanvar 2015-ci il tarixli 2 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Hüquqi və fiziki şəxslərin sənaye parkında qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan investisiyanın və yeni investisiya layihəsi üzrə sərmayə qoyuluşunun minimal hədlərinin müəyyən edilməsi haqqında" 3 sentyabr 2013-cü il tarixli 13 nömrəli Kollegiya Qərarı

 

"Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”dən irəli gələn bir sıra aktların təsdiq edilməsi haqqında" 3 sentyabr 2013-cü il tarixli 12 nömrəli Kollegiya Qərarı

"İnzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında" 20 iyul 2013-cü il tarixli 11 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Hüquqi və fiziki şəxslərin sənaye parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan keçmək üçün təqdim etdikləri ərizənin forması və ona əlavə edilən sənədlərin Siyahısı"nın, "Sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsinin forması"nın və "Sənaye parkının rezidentlərinin reyestrinin aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 15 may 2013-cü il tarixli 08 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Təsdiqedici sənəd formalarının təsdiq edilməsi haqqında" 17 aprel 2013-cü il tarixli 05 nömrəli Kollegiya Qərarı

"Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə" 25 aprel 2012-ci il tarixli 02 nömrəli Kollegiya Qərarı

Azərbaycan Respublikasının ləğv edilmiş Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2003-cü il 25 iyun tarixli 12 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat”

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 21 dekabr tarixli 1505 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aqroparklar haqqında Nümunəvi Əsasnamə”dən irəli gələn aktların təsdiq edilməsi haqqında” 5 noyabr 2022-ci il tarixli 20 nömrəli Kollegiya Qərarı