“Fermer İ 39” MMC müflis elan olunması ilə əlaqədar

“Fermer İ 39” MMC müflis elan olunması ilə əlaqədar Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsinə ərizə ilə müraciət etmişdir. e-2-2(119)-218/2022 saylı işə məhkəmə baxışı 04.03.2022-ci il tarixə saat 15:00-a təyin edilmişdir. Debitor və kreditorlar Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Ünvan: AZ5000, Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi 64. Əlaqə telefonu: (018) 655-03-03.