Azərbaycan İslam Ölkələri Standartları İnstitutuna üzv olacaq