“Azərbaycan-Şenqli Bohay Petrolium İncinirinq Şirkəti” MMC müflis elan olunması

"Azərbaycan-Şenqli Bohay Petrolium İncinirinq Şirkəti" MMC müflis elan olunması ilə bağlı Bakı Kommersiya Məhkəməsinə ərizə ilə müraciət etmişdir. e-2-2(113)-678/2021 saylı iqtisadi işə məhkəmə baxışı 17 fevral 2021-ci il tarixdə saat 17:00-a təyin edilmişdir. Debitor və kreditorlar Bakı Kommersiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.