Qlobal Ekologiya Fondu

 

1

Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi

Benefisiar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Müddət: 2018-2024