Müstəqil Dövlətlər Birliyi

Təşkilatın adı

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)

Təşkilata dair ümumi məlumat

·  Yaranma tarixi: 21 dekabr 1991-ci il.

·   Nizamnaməsi 22 yanvar 1993-cü ildə imzalanmışdır.

·   Üzv dövlətlər: Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Moldova, Ermənistan, Ukrayna (Ukrayna 2014-cü ildən MDB-dən çıxma prosesindədir.)

·   Təşkilati struktur

o   Katiblik – İcraiyyə Komitəsi

o   Dövlət Başçıları Şurası

o   Hökumət Başçıları Şurası

o   İqtisadi Şura

o   Xarici İşlər Nazirləri Şurası

o   İqtisadi Məhkəmə

·   Sergey Lebedev – MDB-nin Katibi (5 oktyabr 2007-ci ildən etibarən)

Azərbaycan ilə əməkdaşlıq barədə məlumat

·  MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında dövlət başçısı səviyyəsində, Hökumət Başçıları Şurasının iclasında  Baş nazir səviyyəsində, İqtisadi Şuranın iclasında Baş nazirin müavini səviyyəsində daimi əsasda iştirak təmin edilir;

·  MDB-nin gələcək inkişaf Konsepsiyası (18 dekabr 2020-ci il) Prezident və MDB-nin 2030-cu ilədək İqtisadi İnkişaf Strategiyası (29 may 2020-ci il) Baş nazir tərəfindən xüsusi rəylərlə imzalanmışdır.

o   Konsepsiya MDB-nin üzv dövlətlərinin MDB-yə ümumi baxışını, onun təkamülünün məqsəd və istiqamətlərini əks etdirən əlaqələndirilmiş baxışlarının məcmusudur, sənəddə iqtisadi əməkdaşlıq MDB üçün əsas prioritet kimi müəyyən edilib.

o   Strategiyanın əsas məqsədi MDB iştirakçısı olan dövlətlərin vətəndaşlarının davamlı iqtisadi inkişafı, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, rifah halının yüksəldilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaqdır.