BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

 

Təşkilatın adı

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)

Təşkilata dair ümumi məlumat

·         1945-ci ildə yaradılmışdır;

·         Baş Ofisi İtaliyanın Roma şəhərində yerləşir;

·         Rəhbəri 23 iyun 2019-cu il tarixindən Qu Dongyudur;

·         Əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası təşkilatların işlərini əlaqələndirmək üçün BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumudur;

·          191 ölkədə fəaliyyət göstərir və 130-dan çox ölkədə nümayəndəliyə malikdir.

Azərbaycan ilə əməkdaşlıq barədə məlumat

·         Azərbaycan 20 oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO-nun üzvüdür;

·         Azərbaycanda FAO-nun layihə əlaqələndirmə ofisi 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir;

·         Əlaqələndirmə ofisinin səlahiyyətlərini 2015-ci ilin payızından etibarən Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və əlaqələndirmə ofisi həyata keçirir;

·         FAO təşkilatına üzv olduğu müddətdə Azərbaycan Hökuməti kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə müxtəlif inkişaf və fövqəladə hallara hazırlıq layihələrinin icrası, habelə kənd təsərrüfatında islahatların aparılması və sürətləndirilməsi, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox çətinliklərin müsbət həlli üçün FAO-dan dəstək almışdır;

·         Hazırda FAO tərəfindən Azərbaycanda 23 layihə həyata keçirilir.

·         Cari layihələr:

-      Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi (HAZER);

-      Azərbaycanda sağlam toxumluq kartof istehsalı üzrə milli sistemin yaradılması;

-      Qoyunçuluğun davamlı inkişafı və ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə dəyər zəncirinin yaradılması və həyata keçirilməsi;

-      Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Struktur İslahatı və Strateji İnkişafına Dəstək;

-      Aqrar Xidmətlər Agentliyinin nəzdində Toxum və Aqro–Kimyəvi Laboratoriyaların və Sertifikasiya Xidmətlərinin Təkmilləşdirilməsi;

-      FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı üçün Təbliğat Fəaliyyətləri və Layihəyə Hazırlıq;

-      Milli qida təhlükəsizliyi sistemlərinin və regional əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi;

-      Mərkəzi Asiya və Qafqazda buğda pası xəstəliklərinin və xəstəliyə davamlılıq üzrə seleksiyanın idarə edilməsi üzrə regional əməkdaşlıq və milli imkanlarının gücləndirilməsi;

-      Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi;

-      Mərkəzi Asiya, Azərbaycan və Türkiyədə balıqçılıq təsərrüfatı və akvakulturanın dayanıqlı idarəçiliyi üçün potensialın inkişaf etdirilməsi (FİSHCap);

-      Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı naminə aqrar sahədə su ehtiyatlarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi;

-      DİM göstəriciləri və kənd təsərrüfatının siyahıyaalınmasının rəqəmsallaşdırılması üzrə DSK-nın potensialın gücləndirilməsi;

-      Aİ və TCP maliyyələşdirilməsi üçün layihə təkliflərinin formalaşdırılmasını dəstəkləmək;

-      Kənd yerlərinin maliyyələşdirilmə çərçivəsi: Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKİA) kredit əməliyyatlarının dəstəklənməsi;

-      Biomüxtəlifliyin mühafizəsi və davamlı istifadəsi: İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi yolu ilə Azərbaycanın xüsusi mühafizə olunan ərazilər sisteminin gücləndirilməsi;

-      Ətraf Mühitin İnkişafı və Davamlılıq üçün Meşələrin Bərpasının Təkmilləşdirilməsi;

-      Kodeks Etimad Fondu 2A – Azərbaycan;

-      Qafqaz və Mərkəzi Asiyada (QMA) çəyirtkə fəlakətləri risklərinin azaldılması;

-      Torpaq deqradasiyasına nail olmuş Azərbaycana doğru;

-      Meşə zərərvericiləri və xəstəliklərinin idarə olunması üzrə məlumat bazasının və bacarıqların gücləndirilməsi;

-      İnteqrasiyalı icma inkişafı yolu ilə Ağıllı Kəndlər konsepsiyasının icrasına dəstək;

-      Rəqabətliliyin artırılması naminə aqrar kooperativlərin təşviq edilməsi;

-      Kənd yerlərində yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün məşğulluq imkanlarının araşdırılması;

-      Əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün ehtiyac və imkanların qiymətləndirilməsi.