İxracın və investisiyaların təşviqi

"AZPROMO" qeyri-neft ixracının artırılmasına,“Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi, Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlarda tanıdılmasına və satışının artırılmasına necə dəstək verir?

Ölkəmizin ixrac və investisiya imkanlarının stimullaşdırılması, “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi, yerli məhsulların beynəlxalq bazarlarda daha çox tanıdılması istiqamətində "AZPROMO" tərəfindən genişmiqyaslı işlər görülür. Bu zaman prioritetlərdən biri “Made In Azerbaijan” brendinin bir keyfiyyət nişanı olaraq ərsəyə gəlməsi, həmin brend adı altında xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli Azərbaycan məhsullarının ixracının genişləndirilməsidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yerli qeyri-neft məhsullarının “Made In Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı təbliğini nəzərdə tutan 5 oktyabr 2016-cı il tarixli fərmanı çərçivəsində həmin brendin ölkə xaricində tanıdılması və ixracının stimullaşdırılması məqsədilə 11 fərqli mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunlar ixrac missiyaları, Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkili, bazar araşdırmaları, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat, “Beynəlxalq sertifikat”ın alınması, tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri kimi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Həmin mexanizmlər standartlara uyğun Azərbaycan məhsullarının tamamilə dövlət hesabına müxtəlif bazarlara çıxışını təmin edir.

Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir?

Ölkəmizin ixrac və investisiya imkanlarının stimullaşdırılması, “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, yerli məhsulların beynəlxalq bazarlarda daha çox tanıdılması istiqamətində AZPROMO tərəfindən genişmiqyaslı işlər görülür. Bu zaman prioritetlərdən biri “Made In Azerbaijan” brendinin bir keyfiyyət nişanı olaraq ərsəyə gəlməsi, həmin brend adı altında xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli Azərbaycan məhsullarının ixracını genişləndirilməsidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yerli qeyri-neft məhsullarının “Made In Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı təbliğini nəzərdə tutan 5 oktyabr 2016-cı il tarixli Fərmanı çərçivəsində həmin brendin ölkə xaricində tanıdılması və ixracının stimullaşdırılması məqsədilə 11 fərqli mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunlar ixrac missiyaları, Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkili, bazar araşdırmaları, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat, “Beynəlxalq sertifikat”ın alınması, tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri kimi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Həmin mexanizmlər standartlara uyğun Azərbaycan məhsullarının tamamilə dövlət hesabına müxtəlif bazarlara çıxışını təmin edir.

“Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi mexanizmlərindən biri də beynəlxalq sərgilərdə vahid ölkə stendi ilə iştirakdır. Bu mexanizmdən hansı sahibkarlar yararlana bilər?

Ölkəmizin ixrac və investisiya imkanlarının stimullaşdırılması, “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, yerli məhsulların beynəlxalq bazarlarda daha çox tanıdılması istiqamətində AZPROMO tərəfindən genişmiqyaslı işlər görülür. Bu zaman prioritetlərdən biri “Made In Azerbaijan” brendinin bir keyfiyyət nişanı olaraq ərsəyə gəlməsi, həmin brend adı altında xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli Azərbaycan məhsullarının ixracını genişləndirilməsidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yerli qeyri-neft məhsullarının “Made In Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı təbliğini nəzərdə tutan 5 oktyabr 2016-cı il tarixli Fərmanı çərçivəsində həmin brendin ölkə xaricində tanıdılması və ixracının stimullaşdırılması məqsədilə 11 fərqli mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunlar ixrac missiyaları, Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkili, ixrac təşviqinin ödənilməsi, bazar araşdırmaları, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made In Azerbaijan” brendinin təşviqi, xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat, “Beynəlxalq sertifikat”ın alınması, tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri kimi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Həmin mexanizmlər standartlara uyğun Azərbaycan məhsullarının tamamilə dövlət hesabına müxtəlif bazarlara çıxışını təmin edir.