KOB

KOBİA hansı məqsədlə yaradılıb?

KOBİA Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə ölkədə investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və səmərəli əlaqələndirmənin tətbiqi, kiçik və orta sahibkarlığın ölkə iqtisadiyyatında rolunun və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, bu sahədə idarəçilik sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, maliyyə resurslarına KOB subyektlərinin çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və institusional dəstək mexanizmlərinin formalaşdırılması, sahibkarlığın hüquqi təminatının gücləndirilməsi məqsədilə yaradılıb.

KOBİA tərəfindən sahibkarlara hansı xidmətlər göstərilir?

KOBİA tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə və öz biznesini qurmaq istəyənlərə informasiya, məsləhət, təlim-tədris, hüquqi yardım, digər dövlət strukturları ilə əlaqələndirmə, bazarlara çıxışın yaxşılaşdırılması, sahibkarların maraqlarının müdafiəsi kimi istiqamətlərdə dəstək və xidmətlər göstərilir.

Öz biznesini qurmaq və genişləndirmək istəyən sahibkarlar hara müraciət edə bilər?

Öz biznesini qurmaq və mövcud sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək istəyən sahibkarlar KOBİA-ya və ya Agentliyin müxtəlif şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən KOB dostlarına müraciət edə bilərlər. KOBİA tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlara biznesin qurulması və inkişafı etdirilməsi üçün informasiya, məsləhət, təlim-tədris, digər dövlət strukturları ilə əlaqələndirmə, hüquqi yardım, maraqların müdafiəsi, bazarlara çıxışın yaxşılaşdırılması istiqamətlərində dəstək və xidmətlər göstərilir.

Kiçik və Orta Biznesin Dostu kimdir?

“KOB Dostu” KOBİA-nın mikro, kiçik və orta biznesə mühüm dəstək mexanizmlərindəndir. “KOB Dostu” fəaliyyət göstərdiyi inzibati ərazidə KOB subyektləri ilə birbaşa ünsiyyətdə olur, onların inkişaf təşəbbüslərini, potensial imkanlarını müəyyən edir, yeni KOB-ların yaranması və mövcud biznesin inkişafına yönəldilmiş çoxsaylı dəstəklər göstərir, sahibkarların qanuni maraqlarının müdafiəsini həyata keçirir. “KOB Dostu” həmçinin, KOB-ların ehtiyaclarını sorğu və digər vasitələrlə öyrənir, onlara dövlət və özəl qurumlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin monitorinqini aparır. KOB-lar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı yaşadıqları ərazi və ya coğrafi baxımdan onlara ən yaxın “KOB Dostu” ofislərinə müraciət edə bilərlər. “KOB Dostu” ofislərinin ünvanları və digər əlaqə vasitələri KOBİA-nın www.smb.gov.az saytında yerləşdirilib.

Kiçik və orta biznes evi nədir?

KOBİA-nın struktur bölməsi olan KOB evibiznes subyektləri üçün bütün dövlət-biznes və zəruri biznes-biznes xidmətlərinin vahid məkanda operativ, şəffaf və vətəndaş məmnunluğu prinsipləri əsasında təqdim edildiyi vahid məkandır. İlk KOB evi Xaçmaz şəhərində fəaliyyət göstərir. Burada dövlət və özəl qurumlar tərəfindən sahibkarlara 300-ə yaxın xidmət göstərilir. KOB evində sahibkarlara göstərilən xidmətlərlə KOBİA-nın www.smb.gov.az saytından tanış olmaq olar.

KOB İnkişaf Mərkəzi nədir?

KOB inkişaf mərkəzləri KOBİA-nın struktur bölmələridir. Bu mərkəzlərdə öz biznesini qurmaq və genişləndirmək istəyən KOB-lara peşəkar təlimçi-ekspertlər tərəfindən müxtəlif mövzularda təlimlər keçirilir, konsaltinq xidmətləri göstərilir. İlk KOB İnkişaf Mərkəzi Xaçmaz KOB evində fəaliyyət göstərir.

Daxili bazar araşdırması nədir?

Daxili bazar araşdırmaları rəqabətqabiliyyətli istehsalın stimullaşdırılması məqsədilə istehsal, işçi qüvvəsi, logistika, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, sertifikatlaşdırma, lisenziya və icazələr, marketinq, reklam və digər sahələrdə KOB subyektlərinin xərclərinin azaldılması məqsədilə, habelə yeni məhsulun və ya xidmətin yaradılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində daxili bazarın mövcud vəziyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətdir. Bu dəstəkdən mikro, kiçik və orta sahibkarlar yararlana bilər. Dəstəyin təşkili və ödənilməsi KOBİA tərəfindən həyata keçirilir. Mikro sahibkarın müraciəti əsasında aparılan hər bir daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin 80%-ni, kiçik sahibkarın müraciəti əsasında aparılan hər bir daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin 50%-ni dövlət ödəyir. Orta sahibkarlara təlimlərin və seminarların keçirilməsi, təlim prosesində müəyyən edilən sahələrdə mütəmadi informasiya dəstəyi göstərilir. Hər bir daxili bazar araşdırmasının aparılmasına görə ödənilən dəstək məbləği 20 min manatdan artıq ola bilməz.

Hansı sahibkarlar mikro, kiçik və orta sahibkarlar hesab olunur?

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli Qərarı ilə “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin yeni bölgüsü meyarları” təsdiq olunub. Bu meyarlara əsasən, mikro sahibkar işçilərinin sayı 10-dək, illik gəliri 200 min manatadək olan sahibkardır. İşçilərinin sayı 11-50 arasında, illik gəliri 3 milyon manatədək olan sahibkar kiçik sahibkar hesab olunur. Orta sahibkar işçilərinin sayı 51-250 arasında, illik gəliri isə 3-30 milyon manat arasında olan sahibkardır.

Mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün Vergi Məcəlləsində hansı güzəştlər nəzərdə tutulur?

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən, mikro sahibkarın gəlir və mənfəətinin 75%-i vergidən azaddır. Eyni zamanda, bu kateqoriya sahibkarlar əmlak vergisindən azaddır. Mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan startaplar “Sartap” şəhadətnaməsi aldıqları andan 3 il müddətinə gəlir və mənfəət vergisindən azad olunur. Kiçik sahibkar əsas vəsaitlərə illik amortizasiya normalarını 1,5 əmsalına vurmaqla sürətləndirilmiş amortizasiya tətbiq edə bilər. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə görə, KOB klasterləri daxilində fəaliyyət göstərən KOB klaster şirkətləri 7 il müddətinə mənfəət, torpaq və əmlak vergisindən, eləcə də idxal etdiyi avadanlıqlar üzrə ƏDV-dən azaddır.

Startap nədir? KOBİA tərəfindən startaplara hansı dəstək göstəriləcək?

Startap - innovativ təşəbbüsə əsaslanaraq həyata keçirilən, müvafiq meyarlara cavab verən və “Startap” şəhadətnaməsi verilmiş şəxslərin həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyətidir. KOBİA “Startap” şəhadətnaməsini verən səlahiyyətli qurum kimi müəyyən edilib.

Dövlət satınalmalarında KOB subyektlərinin iştirak şərtləri nədən ibarətdir?

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3 milyon ABŞ dolları ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) dövlət satınalmaları yalnız KOB subyektlərinin iştirakı ilə, açıq tender üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirilir.

Kiçik və Orta Biznes klasteri nədir?